Opreme za rudnike i elektrane

Opreme za rudnike i elektrane

TAPAI - GEAR proizvodi zupčanike za reduktore, lančanike i izrađujemo elemente transportnih traka i ostale opreme za naše partnere, koji vrše remont i modernizaciju u rudnicima i termoelektranama.